Disclaimer

De website Immo Varro wordt beheerd door Immo Varro bvba, Kerkstraat 58 te 1640 Sint-Genesius-Rode, België, erkend vastgoedmakelaar met als BIV-nummer 206.884 en met als BTW-nummer 0436.797.532. Het gebruik van de site Immo Varro houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Rubrieken "Te koop" en "Te huur"

Immo Varro kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de website of ingeval het goed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, persoonlijk de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met Immo Varro.

Sommige advertenties bevatten een plannetje dat u kan helpen bij het vinden van de exacte locatie van het vastgoed dat u zoekt. Het is mogelijk dat deze plannetjes fouten of onvolkomenheden bevatten die in geen geval onder de verantwoordelijkheid van Immo Varro vallen.

Persoonlijke gegevens

U kan Immo Varro contacteren door een formulier in te vullen met uw persoonlijke gegevens. Uw gevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk en worden niet vrijgegeven aan anderen.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de Immo Varro website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Immo Varro website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.