Diensten

Dankzij onze professionele ervaring, onze reputatie op de markt en het feit dat we als vastgoedmakelaar zijn erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), kunnen we u volgende diensten aanbieden:

Schatting

We verschaffen u een realistische schatting van uw goed op basis van de huidige markt. Op die manier kent u de waarde die u kunt verwachten wanneer u eventueel de verkoop van het goed aan ons toevertrouwt.

Juridisch advies

Om onze klanten maximaal bij te staan tijdens hun administratieve handelingen, stellen we een adviseur ter beschikking bij wie ze terecht kunnen voor correct advies over vastgoed.

Publiciteit

Zodra een opdracht is ondertekend, zetten we uw goed in de belangrijkste publiciteitsmedia en op de meest bezochte websites van de markt.

Verkoop- of huurovereenkomsten

Bij de verwezenlijking van een verkoop of huur stellen we u al dan niet exclusieve makelaarsovereenkomsten voor, van een duur overeenkomstig de wet van 14.07.1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. (zie http://www.mineco.fgov.be/)

Deze makelaarsovereenkomsten binden ons cliënteel gedurende slechts korte tijd en zijn verbreekbaar met een opzegtermijn van 7 dagen vóór het einde van de duur van de overeenkomst.

Verkoopcompromis / huurovereenkomst

Na de potentiële kopers of huurders te hebben geselecteerd, kunnen we op uw verzoek het verkoopcompromis, in samenspraak met uw notaris, of de huurovereenkomst opmaken en uitwerken, conform de geldende wetten en regels. We staan in voor de opvolging hiervan tot de eindconcretisering.

In geval van verkoop kan een voorschot rechtstreeks aan de notaris of de eigenaar worden gestort, afhankelijk van de voorwaarden van de makelaarsovereenkomst.

Als het voorschot op onze rekening voor derden wordt gestort, is onze aansprakelijkheid gewaarborgd bij Maatschappij AXA Belgium nv.